Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Affärsplan

Inledning

En affärsplan ska inte vara en trist hyllvärmare, den ska vara ett levande dokument. Den ska också peka framåt, vara utmanande, men samtidigt realistisk. Vidare ska den vara kortfattad, kärnfull och ha en tydlig struktur – och aktuell. Därför ska den revideras och uppdateras minst en gång om året!

Med hjälp av en tydlig struktur behöver det inte bli så svårt att ta fram affärsplanen. Och uppdateringen behöver inte betyda så stora förändringar. Vad det handlar om är att hålla ett öga på vad som händer i omvärlden som påverkar företagets förutsättningar för att vara framgångsrikt.

Om affärsplanen ska vara till nytta bör alla medarbetare i företaget ta del av den. Involvera gärna medarbetarna när planen tas fram och vid uppdatering, det skapar ett större engagemang.

Innan du börjar formulera affärsplanen kan det vara klokt att göra en SWOT-analys. Det innebär att du listar företagets styrkor, svagheter, hot och möjligheter gentemot omvärlden.

En affärsplan ser givetvis olika ut beroende på verksamhetens art, omfattning och så vidare. Här är en modell för hur den kan se ut:

Så gör du en affärsplan

Bakgrund och idé

 • Affärsidé. Den ska vara lätt att förstå och kommunicera. Den ska vara så kort och koncis att den kan uttalas i hissen mellan två våningar
 • Hur tänker ni er att era kunder ser ut? Beskriv en tänkbar kund med bransch, geografiskt läge, storlek och varför kunden skulle välja att köpa din tjänst eller vara.
 • USP – Unique Selling Proposition.
  Vad gör er tjänst eller vara unik? Beskriv varför kunderna ska köpa just det som din verksamhet levererar.

Vision, mål, strategi

 • Den ska ge en önskvärd bild av företaget i framtiden. Visionen behöver inte gå att mäta, men den ska vara lockande och möjlig så att den blir inspirerande att följa.
 • Mål. De ska vara mätbara och realistiska, men också utmanande. Man kan ha flera mål för olika variabler, till exempel vinstmål, mål för geografisk spridning eller för antal anställda.
 • Varje mål bör åtföljas av en strategi, det vill säga hur målet ska nås, vilka aktiviteter som behöver genomföras.

Varumärket

 • Beskriv hur du vill att företagets varumärke ska uppfattas av kunder, leverantörer och andra.
 • Konkurrensfördelar. Vad förknippas företaget med som skiljer det från andra företag?
 • Hur skulle företaget – varumärket – se ut om det var en person? Beskriv utseende, egenskaper etc.

Affären

 • Affärsmodell. Beskriv vad affären bygger på, vilka framgångsfaktorerna är och hur affären ska utvecklas.
 • Gör en separat bilaga med ett sammandrag av resultaträkningen och antaganden för de närmaste tre till fem åren.
 • Säljstrategi. Beskriv hur marknadsföring och försäljning ska ske och vilka aktiviteter som ska genomföras för att nå fler nya kunder.

Organisation

 • Beskriv vilka kompetenser/befattningar som krävs och hur bemanningen ska se ut för att företaget ska kunna nå uppställda mål.
 • Beskriv vilka behov företaget har vad gäller yta, läge, hyresnivå och liknande med hänsyn till företagets tänkbara utveckling.

 

Källa: Chef.se

Ladda ner

Mall affärsplan

Inipedia meny
x