Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Industrialisering – NBI

Industrialisering av en produkt innebär att planera och genomföra hela processen från prototyp till serieproduktion – inkluderande kvalitetssäkring, inköp och fungerande leveranser. Syfte är att säkra industriell och kommersiell tillverkningsbarhet av produkten genom bland annat:

  • DFM-analys
  • DFT-analys
  • optimerat komponentval
  • snabbt och effektivt inköp > snabb prototyptillverkning
  • förserieproduktion

En bra produktionsstart beror till stor del på hur överföringen från utvecklingsorganisationen till produktionsorganisationen genomförs. Därför är det en god idé att redan på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen involvera produktionspersonalen, för att därigenom kunna ta tillvara deras erfarenhet från tidigare projekt. Det är också väldigt viktigt att prognostisera produktionsvolymer då detta styr beslutsprocessen avseende val av till exempel tillverkningsmetod.

Erfarna produktionstekniker och testutvecklare går igenom konstruktionen före produktionsstart, vilket skapar ytterligare grund för en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv produktion.

Lage Niska

Lage Niska

Produktions- och kvalitetschef

lage.niska@inission.com
direkt +46 978-747 12
mobil +46 70-688 52 79

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x