Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Förserier

Förseriens syfte

Förserien – även kallad nollserien – är en generalrepetition inför serietillverkningen. Förseriens syfte är att validera alla ingående delar och processer i tillverkningen, för att säkra kostnader, leveranssäkerhet och ledtid mot serieplanen.

Materiel

Vid förserie ska de tilltänkta komponentleverantörerna användas. Material ska vara tillverkat på exakt samma sätt som till serien. Till exempel om produkten innehåller en verktygsbunden plåtdetalj ska plåten till förserien tas fram med samma verktyg som sedan ska användas till serien. Det får inte finnas några risker eller frågetecken vad gäller materialet när serietillverkningen drar igång.

Produktion

Vid tillverkning hos EMS- företaget ska förserien tillverkas, processas och testas på exakt samma sätt som serien. Tillverkningsprocessen ska vara dokumenterad så att den genomlöps på samma sätt som vid serien. Det kan vara inställningar för screentryckare, program för pick and place-maskiner, ugnsprofil, program/profil för våglödare, skarp testutrustning etc.

Är avsikten att ett kort ska våglödas får det inte handlödas i förserien. Även de rätta fixturerna ska användas, både fixturer för att säkra montagesteg och fixturer för att effektivisera monteringen. Detta för att eliminera risker med felmontage och minska riskerna för ökade kostnader om rationaliseringsjiggar inte skulle fungera vid seriestart.

Godkännande

Det är viktigt att det finns klara kriterier för godkänd förserie.

Vid fel i förserien måste en riskbedömning upprättas för varje fel. Kan felen åtgärdas så att inte serietillverkningen riskeras eller äventyras? Alternativet är att korrigera och köra ytterligare en förserie.

Innan serietillverkningen startar bör fälttester av korrekt funktion göras för att säkerställa att alla risker är minimerade.

Förserierapport

Under arbetet med förserien dokumenteras förslag på ändringar av konstruktion eller komponentval eller andra synpunkter i en förserierapport som levereras till kunden så att den kommande serieproduktionen blir så kostnadseffektiv som möjligt. Målet är att den kommande serietillverkade produkten ska få god kvalitet till låg kostnad.

Du kan ladda ned en mall för förserierapport i kolumnen till höger.

Mats_Blomqvist[1]

Mats Blomqvist

Production Manager

mats.blomqvist@inission.com

direkt +46 8 56 44 06 53

mobil +46 705 74 44 77

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x