Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Prototyphantering

Prototypseriens syfte

Prototypserien är nödvändig för att validera produktens funktion.
Prototypen kan till exempel EMC-testas eller funktionstestas i klimatanläggning för att studera påverkan av temperatur, vibration och andra parametrar.

Prototypen kan användas för att mäta kundreaktioner och kan vara en startsignal för serieproduktion.

Time to market

Snabb och effektiv prototyptillverkning betyder kortare TTM (Time to market). Genom att ha dedikerade och specialiserade team för prototyptillverkningen kan tillverkaren snabbt ta fram en prototypserie baserat på kundens krav och önskemål. Planering och inköp kopplat till prototyptillverkningen sköts med fördel direkt mellan tillverkarens projektledare och kundens personal, allt för att prototypserien ska kunna tas fram fort och effektivt.

Beroende på prototypens egenskaper kan den antingen tillverkas manuellt eller maskinellt. Genom en tät dialog med kunden kan nödvändiga justeringar och modifieringar göras för att säkerställa ett optimalt slutresultat.

Även om syftet med prototypserien inte i huvudsak är att verifiera produktens producerbarhet så tas ändå synpunkter på producerbarhet och komponentval tillvara. Förslag på ändringar av konstruktion eller komponentval eller andra synpunkter dokumenteras i en prototyprapport som levereras med prototypen till kunden så att den kommande serieproduktionen blir så kostnadseffektiv som möjligt. Målet är att den serietillverkade produkten ska ha god kvalitet till låg kostnad.

Vad behövs för att göra en prototyp?

För att genomföra en prototypserie behövs följande:

  • BOM-lista (Bill of material)
  • Mönsterkortsunderlag i form av Gerber-filer
  • Tillämplig byggstandard, till exempel IPC-610-E och/eller J-STD-001
  • Koordinatfil för ytmonterade komponenter (PnP-fil)
  • Ritningar

Det är också viktigt att klargöra övriga kundönskemål och instruktioner.
I vissa fall är det viktigt med snabb leverans, medan det i andra fall kan vara vissa komponenter/konstruktioner som behöver extra uppmärksamhet.

 

Lage Niska

Lage Niska

Produktions- och kvalitetschef

lage.niska@inission.com
direkt +46 978-747 12
mobil +46 70-688 52 79

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x