Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Kommersiellt

För ett lyckat samarbete mellan kund och kontraktstillverkare är det naturligtvis viktigt att man är överens om de tekniska aspekterna av samarbetet. Minst lika viktigt är att man avtalar om de kommersiella aspekterna såsom vilken prismodell som tillämpas, när och hur leveranser ska ske, hantering av garantier och reklamationer och övriga kommersiella villkor.

Det är också viktigt att man är överens om åtgärder för att optimera kvalitet i förhållande till kostnad, samt de formella formerna för samarbetet, till exempel mötes- och rapporteringsstrukturer.

Olle-Hultberg[1]

Olle Hulteberg

Managing director

olle.hulteberg@inission.com

mobil +46 707 20 24 44

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x