Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Kvalitet & test

I all tillverkning med kvalitetskrav behövs test och kontroll för att hela tiden verifiera material, arbete och processer. Som EMS-producent bör man aktivt styra kvalitetsarbetet mot kvantifierade och mätbara mål så att kvalitetstänkandet blir en naturlig del av det dagliga arbetet för att därigenom säkra långsiktiga kundrelationer. För att möta utmaningar i händelse av avvikelser i någon form behövs även en fungerande riskhantering, se artikel Riskanalys och riskhantering.

Inissions certifieringar inom kvalitet och miljö, ISO 9001:2008 respektive ISO 14001:2004, visar att vi arbetar enligt de processer som vi har definierat. Men arbetet slutar inte med att vi blivit certifierad utan i det dagliga arbetet utför vi en mängd kvalitetssäkrande och uppföljande åtgärder.

Förutom ISO-certifieringarna har vi också personal som är certifierad enligt IPC-A-610. Vi har till och med certifierade utbildare inom både IPC-A-610 och IPC-7711/21.
Detta visar att vi klarar av att producera utifrån mycket högt ställda krav.

Vi arbetar, beroende av det enskilda produktionsfallet, med ankomstkontroller av material, funktionstester i våra olika produktionssteg och mätningar mot gränsvärden i funktionsspecifikationer.
Vi kan också hantera serienummermärkta produkter och administrera individuella testprotokoll och certifikat. Beroende på den kvalitetsnivå och riskbedömning som man vill exponera sig mot tillämpas spårbarhet. Detta innebär att man vet vilket ingående material som hamnat i vilka slutprodukter.

Samtidigt måste kvalitet vägas mot kostnader. Inte alla kvalitetssäkrande aktiviteter behöver kosta utan rätt utformade kan de utgöra en del av processen utan merkostnad. Trots detta kommer vissa tester och kvalitetssäkrande åtgärder att kosta tid och pengar att genomföra, vilket i slutändan belastar priset för produkten. Det är vår skyldighet att i samarbete med kunden hitta en lämplig avvägning mellan den kvalitet som krävs och de kostnader som det kan orsaka.

Slutresultatet blir produkter som tillverkas i enlighet med kundens kostnads- och kvalitetskrav och en låg felkostnad under produkternas hela livstid.

Mattias_Kohler

Mattias Köhler

Quality Manager

mattias.kohler@inission.com

direkt +46 563 54 05 12

mobil +46 702 92 90 49

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x