Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Spårbarhet

Ingående material kan ofta vara en källa till fel. Dessutom kan felen vara av sådan karaktär att de är mycket svåra att testa eller verifiera. Tester som är så långtgående att alla tänkbara fel identifieras blir så omfattande och kostsamma att de oftast inte görs. Vissa tester avseende konstruktionen kan dessutom kräva förstörande tester vilket är mycket kostsamt, dels att utforma testet men framförallt att analysera testresultaten och utveckla förebyggande åtgärder.

Denna avvägning mellan testens kostnad och den kvalitetsnivå som önskas tas fram i samarbete med kunden. Här är variationerna stora beroende på bransch och praxis. I branscher där produkternas tillförlitlighet är avgörande för liv och hälsa – exempelvis inom medicinbranschen – eller branscher där produkterna påverkar stora ekonomiska värden – exempelvis inom finansbranschen – är kvalitetskraven mycket höga och det krävs följaktligen omfattande och därmed kostsamma tester för att säkerställa kvaliteten.

Beroende på den kvalitetsnivå och riskbedömning som man vill exponera sig mot tillämpas spårbarhet. Detta innebär att man vet vilket ingående material som hamnat i vilka slutprodukter. Normalt sett finns spårbarheten på två nivåer, batch eller individ. Inission har i sitt ERP-system utvecklat spårbarhet på batchnivå som default vilket innebär att det sker utan kostnad som en del i produktionssystemet. Önskar kunden spårbarhet på individnivå måste varje producerad enhet uppmärkas som en individ vilket medför en merkostnad.

Självklart är detta en avvägning mellan kvalitetssäkring och kostnadsnivå, men även en bedömning av riskexponering. Våra kunder har ofta ett ansvar för produktens användning och ett fel kan innebära att alla distribuerade och installerade produkter måste bytas ut. Detta kan bli kännbara kostnader. Det finns flera kända fall inom bilindustrin där bilar återkallats för att byta ut komponenter som passerat testerna men som under vissa specifika betingelser fallerat i skarpa lägen.

 

Mattias_Kohler

Mattias Köhler

Quality Manager

mattias.kohler@inission.com

direkt +46 563 54 05 12

mobil +46 702 92 90 49

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x