Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Logistik

Logistik – varuflöden

Effektiv produktion handlar väldigt mycket om att kunna hantera flöden. Det gäller allt från leverantörsval och löpande leveransbevakning på inkommande material ända tills de färdiga produkterna ska levereras ut på ett resurssnålt sätt till distributörer och kunder.
Däremellan ska lagernivåer avvägas mellan lagerkostnad och tillgänglighet och dessutom ska det gå att ta hand om eftermarknadens logistik med reservdelar, reparationer och garantifrågor.
Logistik kommer in överallt i dagens produktion och den kontraktstillverkare som är stark på logistik kan påverka kundens totalkostnad mer än den som bara är duktig på att tillverka saker.

Ett av de mest utmärkande och särskiljande draget för Inission som kontraktstillverkare är att vi förstår vad logistiken betyder och att vi arbetar aktivt med logistikfrågorna.

Vi lägger stor vikt vid att arbeta med kundens varuflöden. Vi utformar säkerhetslager och färdigvarulager efter kundens krav på kostnader och leveranskapacitet. Vi kan leverera en beställd artikel till kundens lager eller direkt till kundens slutkunder. Vi kan ta hand om hela eftermarknadshanteringen med reservdelar och returer. Vi kan hantera kundens lagernivåer genom att lägga tillverkningsorder till oss själva i en VMI-lösning (Vendor Managed Inventory) enligt överenskomna regler. Klicka här för att läsa mer om VMI.

Effektiv kontraktstillverkning betyder alltså, förutom en kvalitetssäkrad produktion, även genomtänkta logistiklösningar.

Länkar

VMI

Peter-Lindegren

Peter Lindegren

Chief Purchasing Officer

peter.lindegren@inission.com

mobil +46 702 38 74 56

 

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x