Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Metoder & modeller

Förmågan att tillfredsställa och helst överträffa kundens förväntningar är avgörande för ett företags framgång, oavsett vilken produkt eller tjänst man förmedlar. För att åstadkomma detta krävs att man har metoder och modeller för att styra både verksamheten i stort och enskilda projekt, samt att man har rutiner för att identifiera och hantera uppkomna risker.

Under denna kategori beskriver vi Inissions egen modell för att nå våra kunders och även våra egna mål. Vi kallar modellen Inspirit och det är Inissions egen tillämpning av Lean.

Vi beskriver även Inissions generella metod för och projektstyrning och även en modell för att genomföra transferprojekt, samt hur vår riskhantering ser ut.

Olle-Hultberg[1]

Olle Hulteberg

Managing director

olle.hulteberg@inission.com

mobil +46 707 20 24 44

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x