Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Outsourcing

De största fördelarna med att outsourca sin elektronikproduktion till en EMS-leverantör är de kostnadsbesparingar och det minskade behovet av rörelsekapital som det medför. Dessutom ger det möjlighet för den outsourcande parten att koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet.

EMS-företaget har tillverkning som sin kärnverksamhet, och genom att åta sig tillverkningsuppdrag åt flera kunder uppnår man skalfördelar som håller ned kostnader.
Genom bra avtal med komponentdistributörer kan EMS-leverantören hålla ned kostnaderna för material och genom högt utnyttjande av ytmonteringsmaskiner och annan utrustning minskar de fasta produktionskostnaderna. Motsvarande kostnadsbesparingar är svårt för en enskild OEM-tillverkare att själv uppnå.

Vidare kan EMS-leverantören fungera som buffert och hantera produktionstoppar för kunder som har egen produktion. Kontraktstillverkaren erbjuder här en flexibilitet som gör att kunden slipper göra investeringar i sin egen produktion för att uppnå motsvarande flexibilitet.

Ytterligare en fördel är affärsmässigheten. Genom att lägga ut produktionen på kontrakt så måste man skapa en affärsmässig uppgörelse där alla riktiga kostnader kommer att blottläggas. Detta utgör i sin tur ett verktyg för att utveckla och effektivisera sin verksamhet inom ett flertal områden, till exempel kostnaden på produkten, felutfall i produktionen, logistik och kapitalbindning.
Det är inte ovanligt att många kostnader döljs då man har tillverkningen i egen regi.

Kontraktstillverkare lever på att uppfylla sina kunders produktionskrav och är vana att hantera krav på ett affärsmässigt sätt. Kunden kan därför ofta agera effektivare och tydligare som kravställare mot en kontraktstillverkare än mot sin egen organisation.

Sammanfattningsvis kan vi peka på följande fördelar med att lägga ut sin produktion på en EMS-leverantör:

  • lägre totalkostnad – högre vinst
  • fokus på kärnverksamheten
  • lägre investeringskostnader – högre ROI
  • större flexibilitet – lägre risk
  • minskat behov av rörelsekapital – högre stabilitet
  • tillgång till state-of-the-art tillverkningsutrustning
  • högre produktkvalitet
  • större möjligheter till utveckling och effektivisering
  • tillgång till specialistkompetens inom både produktion och logistik

Vid planer på att lägga ut sin elektronikproduktion till en EMS-leverantör är det viktigt att man ställer upp kriterier för outsourcingen innan man börjar valet av strategisk leverantör.

Länkar

Transferprojekt

 

Inipedia meny
x