Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Strategi

Skillnaden mellan att lyckas och att misslyckas är ofta vilken strategi som väljs. Med en bra strategi kan man lyckas även i de mest konkurrensutsatta lägena, och omvänt med en dålig strategi så är risken att misslyckas stor även på växande lönsamma marknader. Framgångsrika företag vet vad de ska göra, hur det ska göras och varför.

En bra strategi är en långsiktig anpassning till omgivningen med syfte att stärka konkurrenskraften.

Utgångspunkten för att skapa en vinnande strategi är att formulera sin vision och sina mål. Nästa steg är att göra en nulägesanalys, det vill säga finna svaret på frågan var organisationen befinner sig idag. Utifrån kunskapen om skillnaden mellan nuläge och önskat läge kan man identifiera vad som behöver göras för att nå sina mål. Sedan gäller det att genomföra de strategiska besluten och slutligen att utvärdera följden av dem. Schematiskt ser den strategiska processen ut så här:

Vision
&
mål
> Identifiering
av
nuläget
> Formulering
av
strategi
> Implementering
av
strategi
> Utvärdering
&
kontroll

I denna kategori beskriver vi en del strategiska överväganden och aktiviteter som måste göras för att nå målen.

Inipedia meny
x