Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Processorienterad organisation

Inledning

Under den senaste tioårsperioden har processorientering etablerat sig som en vanlig organisationsform bland större företag.
Processorientering handlar om att identifierade processer blir utgångspunkten för organisationens sätt att betrakta sin verksamhet.
Processledning går ett steg längre och innebär att man strukturerar organisationen utifrån processerna, exempelvis genom att utse processägare, kompetensförsörjare och förbättringsgrupper som arbetar med att förbättra enskilda processer.

Övergången från hierarkiska specialiserade funktioner till tvärfunktionella värdeskapande aktivitetskedjor syftar till att skapa en helhetssyn där alla medarbetare känner till de interna och externa kundernas behov och kan handla därefter.
Ledarrollerna förändras, men samtidigt öppnas nya möjligheter genom att alternativa karriärvägar introduceras.

Fördelar

Flertalet nationella och internationella kvalitetsutmärkelser använder kriterier som är starkt processorienterade. ISO 9001 har numera också en tydlig processinriktning, med krav på att bland annat identifiera, kartlägga, styra och förbättra organisationens viktigaste processer.

Med ett processorienterat synsätt anpassas organisationer ofta bättre för sina uppgifter; man får bättre ordning, tydligare struktur, minskat antal överlämningar och minskade ledtider.

En av de absolut största fördelarna är den förbättrade helhetsbilden och den utvecklade styrningen av verksamheten som blir följden med en processorienterad organisation.

Utmaningar

Innan några positiva effekter börjar märkas av en övergång från ett funktionsorienterat arbetssätt till ett processorienterat är det mycket arbete som måste genomföras, och det är ofta i den förändringsfasen som de flesta problemen upplevs.
Processer ska kartläggas, arbetsrutiner måste förändras, personalen behöver utbildas och deras känsla av osäkerhet måste elimineras.

En aspekt som nämns med processorientering är att anställda kan uttrycka känslan av att vara övervakade och kontrollerade; den tydliga ansvarsfördelningen gör det möjligt att effektivt mäta individuella prestationer, vilket alltså kan upplevas som ett problem.

Källa: Kvalitetsmagasinet

Processorientering på Inission

I organisationsschemat som kan laddas ner i kolumnen till höger framgår Inission Munkfors organisation.

Här används en kombinationsmodell som i huvudsak är funktionellt orienterad men där delar av produktionen är processorienterad.

 

Inipedia meny
x