Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

QDCP Kund-team

Bakgrund

QDCP är ett koncept ursprungligen utvecklat av Atlas Copco som en tillämpning av SRM – Supplier Relationship Management. QDCP är principen för Inissions samarbete med Atlas Copco. Bakgrunden är att Atlas Copco har varit Inissions kund sedan många år och samarbetet har utvecklats från ren produktion till ett strategiskt partnersamarbete, där Inission är delaktig i Atlas Copcos produkter under hela deras livscykel. Inission har ambitionen att vara ledande i branschen och QDCP-konceptet representerar för oss en tydlig metodik för att på ett strukturerat sätt åstadkomma innovation, utveckling och effektivitet inom området produktion, logistik och sourcing.

SRM är ett synsätt som bygger på att man väljer ut strategiska leverantörer som man samarbetar med på ett sådant sätt att det maximerar värdet av samarbetet. Ett holistiskt synsätt kombinerat med stor transparens och öppenhet kategoriserar samarbetet.

Implementering av QDCP

QDCP-konceptet går ut på att Inission tillsätter ett kundteam som består av den kundansvarige samt fyra strategiska kompetensområden.

Q – Quality

D – Delivery

C – Cost (Total cost of ownership – TCO)

P – Product and Process development

Kundteamet ska matchas av motsvarande team hos den andra parten. Regelrätta möten ska genomföras där teamen träffas för att arbeta med strategiska, taktiska och operativa frågor inom de olika kompetensområdena.

Konceptet har en tydlig akademisk koppling och flera av de praktiska detaljerna i QDCP-konceptet tar sitt avstamp i teorier utvecklade av Dr. Arjan van Weele. Arjan är verksam som vid Eindhoven University of Technology men arbetar även operativt som konsult åt näringslivet. Han har författat flera böcker inom området.

Konceptet har fått ett mycket positivt bemötande och idag har Inission driftsatt konceptet med flera av våra största kunder.

Praktiska förutsättningar

För att motivera tillsättandet av ett komplett QDCP-team och aktivt arbete med strategisk utveckling med en kund bör några faktorer beaktas:

  • Inköpsvolym
  • Långsiktighet
  • Mognad avseende SRM
  • Ömsesidigaoch beslutsmässiga QDCP-team
  • Utvecklingsvilja

QDCP är Inissions tillämpning av SRM och strategin för att gå från Preferred Supplier till Strategic Partner.

Länkar

SRM

Peter-Lindegren

Peter Lindegren

Chief Purchasing Officer

peter.lindegren@inission.com

mobil +46 702 38 74 56

 

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x