Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Teknik

All elektronisk utrustning avger elektromagnetisk strålning när den används. Strålningen kan orsaka störningar internt i produkten och även påverka andra produkter i dess närhet. Genom att vara medveten om principerna för elektromagnetiska störningar så kan man konstruera produkter med bra elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). I artikeln EMC går vi igenom tumregler och designtips för kretskortskonstruktion och layout för att uppnå god EMC.

Vid hantering av oskyddad elektronik finns risk för skador på elektroniken genom elektriska urladdningar (ESD) mellan personen som hanterar produkten och själva produkten. Detta förhindras genom ett väl utbyggt ESD-skydd samt en medvetenhet hos den som hanterar dessa komponenter. I artikeln ESD beskriver vi principer för att uppnå ett gott ESD-skydd i elektronikproduktionen.

För att erhålla hög kvalitet på elektroniska produkter finns standarder som styr hur lödningen ska utföras och hur den ska kontrolleras. I artikeln Lödstandard presenterar vi de vanligast förekommande standarderna i EMS-branchen.

Som tillverkare av elektroniska produkter är det viktigt att säkerställa att de tillverkade produkterna inte i onödan utsätter människor och miljö för fara. RoHS-direktivet begränsar innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

I artikeln RoHS går vi igenom regelverket kring hur vissa miljö- och hälsofarliga ämnen får användas i elektroniska produkter. Som kontraktstillverkare är det viktigt att förstå och leva upp till de krav som ställs för att begränsa användningen av dessa ämnen.

Kjell_Blomqvist[1]

Kjell Blomgren

IT/Quality Manager

kjell.blomgren@inission.com

direkt +46 8 56 44 06 61

mobil +46 725 14 06 61

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x