Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

Lödstandarder

Inledning

IPC är en branschorganisation för tillverkande elektronikindustri som syftar till att standardisera produktion och kvalitetskontroll av elektronisk utrustning. IPC är erkänt av American National Standards Institute (ANSI) och inom EMS-branschen är IPC-standarder mycket vanligt för monterings- och lödarbeten. Standarderna är utvecklade av företag som själva är i elektronikbranschen och som därför väl vet vad kunderna kräver av produkterna och hur de ska tillverkas.
IPC-standarderna är oumbärliga verktyg för EMS-branschen.

Produktklasser

IPC delar in slutprodukterna i tre generella klasser som skall avspegla skillnader i tillverkningsmöjligheter, komplexitet, funktionella prestandakrav och kontrollfrekvens (avsyning/test). Kunden ansvarar för att specificera produktklassen och den bör framgå av ordern.

IPC definierar följande produktklasser:

 1. Allmänna elektroniska produkter
  Inkluderar produkter lämpliga för tillämpningar där det huvudsakliga kravet är den färdiga utrustningens funktion.
 2. Speciella elektroniska produkter
  Inkluderar produkter där kontinuerlig funktion och lång livslängd krävs och där oavbruten drift är önskvärd men inte kritisk. Typiskt sett ska inte slutanvändningsmiljön orsaka fel.
 3. Högpresterande elektroniska produkter
  Inkluderar produkter där kontinuerligt krävande funktioner eller prestation på begäran är kritisk, driftsavbrott på utrustningen kan inte tolereras, slutanvändningsmiljön kan vara ovanligt krävande och utrustningen måste fungera när så krävs, såsom livsuppehållande utrustning eller andra kritiska system.

Specifikationer

Kretskortstillverkare har oftast krav på att tillverkningen ska uppfylla kraven i IPC J-STD-001 och/eller IPC-A-610.

 • IPC-A-610 Acceptanskrav för kretskort (Acceptability of Electronic Assemblies)
  Illustrerar industrigodkända acceptanskriterier genom fyrfärgsbilder och illustrationer. Inkluderar anslutning av flex, kort-på-kort, PoP-komponenter (Package on Package), blyfritt, komponentorientering och lödningskriterier för hålmonterat, ytmonterat (nya typer av anslutningar) och lödfri virning, mekanisk montering, rengöring, märkning, lackning, och krav för laminat.
 • J-STD-001 Krav för lödda elektriska och elektroniska kretskort
  (Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies)
  Beskriver material, metoder och kriterier för tillverkning av lödning av kretskort. Syftet är att säkerställa en jämn kvalitetsnivå under tillverkning av produkter och anses globalt som den enda heltäckande industristandard för lödningsmaterial och lödprocesser

Även om IPC-A-610 mest fokuserar på acceptanskrav och J-STD-001 mest fokuserar på själva tillverkningen så är de delvis överlappande och kompletterar varandra.

Kjell_Blomqvist[1]

Kjell Blomgren

IT/Quality Manager

kjell.blomgren@inission.com

direkt +46 8 56 44 06 61

mobil +46 725 14 06 61

Kommentera den här artikeln

Din e-post (obligatorisk)

Inipedia meny
x